Charlotte G-Sandberg

Beställningar

När du beställer en skulptur så är det 1-3 månaders väntetid. Den kan skickas mot postförskott eller inbetalning på postgiro 404 67 88-8. Frakt + emballage tillkommer.